OPFINDELSER FOR EN SMUK HAVE

Nyheder og produktidéer

Regnvandstoilette W-Modan

Mosfjerner

Hvorfor bruge rent vand til at skylle noget snavset ud?

Miljøvenlig regnvandstoilet W-Modan skåner grundvandsreserverne.

Vi har skabt et nyt system, og integreret det i en almindelig toilette, uden at toilettet er forandret i udseende eller funktion.

 

På vægen ved toiletpapiret er der placeret en lille el-boks med et symbol på ½ eller helskylning, boksen har en lille lysdiode der lyser grønt, - hvis systemet er aktivt.

 

Ønskes der en skylning, trykkes der på boksens symbol herfor, og den grønne lysdiode blinker. Det markerer at en pumpe sender brugt vand frem til skylningen, som er af samme styrke og varighed som toilettes normale skylning.

 

Hvis der af den eller anden grund, ikke kommer vand frem til skylningen - hvis der mangles enten vand eller el - så bruges det oprindelige toilettet blot helt normalt med grundvand.

 

Rent og snavset vand kan ikke komme i nærheden af hinanden i vort system. Cisternen indeholder stadig det rene vand, fuldstændigt som tidligere, og er klar til at skylle toilettet.W – Modan er et gennemprøvet system, meget simpelt og logisk opbygget, - faktisk lige så simpelt som et standard toilet som vi alle kender, - forskellen er en pumpe, og nogle få komponenter, der ikke kræver et væld af elektronik.

Det er muligt at arrangere en demonstration
af anlægget for alle interesserede.

W – Modans fremtid kendes ikke, selv om produktet er færdig-udviklet og klar til at blive patenteret og efterfølgende sat i produktion.

 

Vi må afvente den politiske stillingtagen til, - at der fortsat skal inddrives skatter og afgifter på vores fælles vandresurser, hvad enten vandet skal skyller noget snavset ned i kloaken, eller at vi hygiejnisk drikker det med velbehag.

 

Hvis man forstår betydningen af rent grundvand, har produktet en stor fremtid, men afgørelsen / muligheden ligger hos politikerne.

 

I andre dele af verden kunne hygiejnen hæves betydeligt, hvis man benyttede det forhåndenværende vand til toiletskyl Igennem W- Modan.

Det som skader mosset, gavner grasset - og omvendt.

Modans Mos-fjerner kæmmer mosset væk mens du slår gras.

Man kan tydeligt se at klipningen med mosfjerneren, ud over at klippe græsset, også har kæmmet i det der gror under klippehøjden.

Mos gror og har det fint i græsplæner, fordi græsset ofte klippes.

 

Græsset sætter sine nye skud i jordoverfladen, og breder sig herved, medmindre at der er mos eller andre vækster der konkurrerer om pladsen.

 

Græsplæner indeholder ofte forskellige vækster ud over mos, fordi de har gode betingelser lige under klippehøjden. Fælles for alle vækster (undtagen græs) er at de absolut ikke bryder sig om mekanisk påvirkning. Hvis mos bliver påvirket mekanisk, så at der kommer lys og luft til den, så tørrer de op.

 

Klippes græsset med Modans mosfjerner, "kæmmer" man græsset samtidigt med klipningen, hvilket gavner græsset – og skader mosset og de andre uønskede vækster i græsplænen.

 

Mekanismen er  selvforstærkende.

 

Mosfjerneren som er udviklet af Modan er et meget specielt system med en roterende rive, der kan justeres i højden (også muligt under drift). Højde – indstillingen er altafgørende for et godt resultat.

 

 

 

 

Bemærk den bunke mos der ligger bag maskinen.

Modans mosfjerner på video.

Det er muligt at arrangere en demonstration
af mos-fjerneren for alle interesserede.

MODAN ApS  -  Værkstedsvej 16  -  DK-4720 Præstø - Danmark - Tlf. 5599 3333 -  E-mail: info@modaninventions.dk